11 Ara 2017

İşyerinin Devrinde İşverenlerin Hukuki Sorumlulukları
Kıdem Tazminatının Miktarı Kötüniyetli feshin yaptırımı feshin geçersizliği değil, "kötüniyet tazminatı" denilen bir miktar tazminattır. Kötüniyet tazminatı, işçinin "fesih bildirim önellerine ait ücretinin üç katı tutarında" bir tazminattır (İş Kanunu 17/6, 3; Deniz İş K. 16/D, 2). Bu tazminat götürü bir tazminat olup işçinin zarara uğramasına bağlı değildir. Sözleşmelerle kötüniyet ta...