Webventur web tasarım seo
SEO
SEO Nedir
SEO Paketleri
Pendik Halı Yıkama
Güzelyalı Halı Yıkama
Gebze Halı Yıkama
Tuzla Halı Yıkama
Çayırova Halı Yıkama
Sepetli Vinç Kiralama
Hasta Yatağı Kiralama
Kiralık Hasta Yatakları
Bez Çanta
Aile malları ortaklığı

İbraname Düzenlenirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

İbranamenin yazılı olarak düzenlenmesi gerekmektedir. İbraname­nin bilgisayar veya daktilo ile yazılması ya da hazır matbu kağıt kullanı­larak düzenlenmesi mümkün olmakla birlikte, ibranamenin iş sözleşme­sinin sona ermesi sırasında düzenlenip düzenlenmediği konusunda or­taya çıkabilecek uyuşmazlıklarda kanıt olarak kullanılabilmesi bakımın­dan, tamamen işçinin kendi el yazısı ile kaleme alınmasında yarar bu­lunmaktadır.

İbraname düzenlenmesi sırasında şu hususlara dikkat edilmesi ge­rekmektedir.

1- ibraname metni ile ilgililerin imzalan arasında fazla boşluk bıra­kılmamalıdır.

2-  Aynı metin içinde farklı renkte kalemlerle yazılmış bilgilere yer verilmemelidir.

3- Bilgisayar veya daktilo ile hazırlanan ancak, işçinin adı soyadı, ücret miktarı, ibraname tarihi gibi kısımların sonradan el yazısı ile dol­durulmak üzere boş bırakıldığı ibraname örnekleri kesinlikle kullanılmalıdır. Matbuu ibranameler Yargıtayca geçersiz kabul edilmekte­dir. Yargıtay verdiği bir Karar ile “ibranamenin matbu olarak düzenlenip, bırakılan boşlukların sonradan doldurulduğu, dinlenen ve ibrana­mede imzası bulunan tanığında da ifadesinin bu yönde olduğu, ibrana­menin önceden alındığı belirtilerek ibranamenin geçersiz olduğunu” karar altına almıştır.

  • İşveren taranndan düzenlenen ibraname işçinin imzasını taşıma­lıdır.
  • İbranamede işverenin adı soyadı, adresi bulunmalıdır.

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...