İşyerinin Devrinde İşverenlerin Hukuki Sorumlulukları

Kıdem Tazminatı

1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinde düzenlenen kıdem taz­minatının birbirine yakın anlamda olmakla birlikte değişik tanımları yapılmıştır. Kıdem tazminatı, kanunda öngörülen asgari çalışma süresini dolduran işçinin iş sözleşmesinin yine kanunda belirtilen nedenlerden birisiyle son bulması durumunda, işverence işçiye veya mirasçılarına ödenen para olarak ifade edildiği gibi, iş sözleşmesinin bazı nedenlerle sona ermesi hallerinde veya işçinin haklı, işverenin ise haksız olarak iş sözleşmesini tek taraflı feshetmesi sonucunda kıdemi bir yıl veya daha fazla olan işçiler için öngörülen kendine özgü bir tazminat olarak da kabul edilmiştir. Yine, bir başka tanıma göre, hizmet sözleşmesi Ka-nun’da belirtilen hallerde sona eren ve Kanun’da belirtilen sürenin üze­rinde çalışmış işçiye ve ölümü halinde mirasçılarına işveren tarafından ödenen ve işçinin kıdemi ve ücreti göz önünde bulundurularak tespit edilen miktar kıdem tazminatıdır.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir